Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingBPM
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005806
RechtsgebiedBelastingrecht | Milieubelasting
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Algemene douanewet
 2. Besluit personenvervoer 2000
 3. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2012
 4. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015
 5. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2014
 6. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2016
 7. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2017
 8. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2018
 9. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet 2019
 10. Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag, Provinciewet en Wet uitwerking autobrief 2013
 11. Invoeringsbesluit ambulancezorg
 12. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
 13. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
 14. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
 15. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 16. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 17. Wijzigingsbesluit Kentekenreglement, enz. (implementatie richtlijn inzake kentekenbewijzen van motorvoertuigen)
 18. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 19. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 20. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 21. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns
 25. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 28. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 29. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Kaderbesluit bpm

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 2. Kaderbesluit bpm
  Teksten: tekst, tekst
 3. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 4. Kentekenreglement
  Artikel: 6
 5. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 6. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 7. Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs
  Artikel: 1
 8. Regeling aanwijzing beroepsbeoefenaren verstrekking diefstalgegevens kentekenregister 2008
  Artikel: 1
 9. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 10. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008
  Artikel: 2
 11. Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 1
 12. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 4
 13. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikel: 1
 14. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 42
 15. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 8, 17h
 16. Wet uitwerking Autobrief II
  Artikelen: XII, XX, XXIII
 17. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina