Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Geldend van 01-07-2005 t/m 31-08-2005

Wetstechnische informatie voor Artikel 35a

Informatie geldend op 01-07-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, wijzigingen per 1 januari 2002

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
    Artikelen: 6, 17
  2. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2003 Deel I)
    Artikel: XXI

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina