Mandaatbesluit College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 01-01-2000 t/m 16-10-2007

Mandaatbesluit College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluiten:

's-Gravenhage, 24 december 1992

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Voor deze:

J. Jessurun

(Plv. Secretaris-Generaal)

Terug naar begin van de pagina