Uitvoeringsbesluit ex artikel 21 van de Bankwet 1948

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 31-12-2016

Besluit van 23 december 1992, tot uitvoering van artikel 21 van de Bankwet 1948

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Centrale Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken d.d. 21 december 1992, nr. WJB 92/1582;

Overwegende dat het wenselijk is dat De Nederlandsche Bank N.V. taken verricht op het gebied van het in omloop brengen van munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en de recirculatie van dergelijke munten;

Gelet op artikel 21 van de Bankwet 1948 (Stb. I 166)

De Bankraad gehoord (advies van 15 december 1992);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Wij verlenen aan De Nederlandsche Bank N.V. goedkeuring om taken te verrichten op het gebied van het in omloop brengen van munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel en de recirculatie van dergelijke munten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 december 1992

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. Kok

Uitgegeven de dertigste december 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven