Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 29-12-1995 t/m 30-06-2011

Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (Stb. 1992, 599);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

De Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf (STEK) te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instelling, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten in werking treedt.

's-Gravenhage, 23 december 1992.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. G. M. Alders.

Terug naar begin van de pagina