Voorbehoud auteursrecht logo Nederlandse politie

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 06-01-1993 t/m heden

Voorbehoud auteursrecht logo Nederlandse politie

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken,

overwegende dat in verband met de reorganisatie van het politiebestel een nieuw logo voor de Nederlandse politie is ontworpen;

dat het wenselijk is dit logo tegen gebruik door derden te beschermen;

Gelet op artikel 15b van de Auteurswet 1912,

Besluiten:

Artikel 1

Het auteursrecht op het logo van de Nederlandse politie dat is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, is uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 6 januari 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd.

's-Gravenhage, 23 december 1992

De

Minister

van Justitie, a.i.

C. I. Dales

.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Naar boven