Premiepercentage en de franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1993

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 21-09-2004

Premiepercentage en de franchise voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 januari 1993

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 78, eerste lid van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89) en artikel 9, derde lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage I bijgevoegde besluit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds van 24 juni 1992, nr. 92361, inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 77, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit percentage wordt voor het jaar 1993 vastgesteld op 11,75

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage 2 bijgevoegde besluit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds van 24 juni 1992, nr. 92362, inzake de vaststelling van het bedrag dat bij de berekening van het loon, waarnaar de premie ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geheven, buiten aanmerking wordt gelaten. Dit bedrag wordt voor het jaar 1993 vastgesteld op f 99,- per dag.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1993.

's-Gravenhage, 22 december 1992

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven