Wijziging Besluit hulp vanwege een kruisorganisatie

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Wijziging Besluit hulp vanwege een kruisorganisatie

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op de artikelen 15 en 43d, eerste lid, onder v, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering (Stb. 1991, 590);

Besluit:

Artikel II

Voor de toepassing van de in artikel I bedoelde termijn wordt de periode, dat de verzekerde voor 1 januari 1993 de verpleegartikelen van de kruisorganisatie in bruikleen heeft gehad, meegeteld.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Naar boven