Besluit aanpassing aan prijsontwikkelingen van maximale hoogte van vergoeding van [...] het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen

[Regeling vervallen per 10-10-2010.]
Geldend van 01-03-1993 t/m 09-10-2010

Besluit van 16 december 1992, houdende aanpassing aan de prijsontwikkelingen van de maximale hoogte van de vergoeding van de representatiekosten bedoeld in artikel 5 van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen (Stb. 1984, 414)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van 3 december 1992, nr. 39244;

Overwegende dat de aanspraak op de maximale vergoeding van de representatiekosten verbonden aan het ambt van Gouverneur van de Nederlandse Antillen sinds 1984 niet werd aangepast aan de prijsontwikkeling;

Gelet op artikel 14, eerste lid, van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen (Stb. 1984, no. 414);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

[Vervallen per 10-10-2010]

De vergoeding van de representatiekosten, verbonden aan de uitoefening van het ambt van Gouverneur, waarop de Gouverneur van de Nederlandse Antillen gedurende de uitoefening van zijn waardigheid ten hoogste aanspraak heeft, wordt ingaande het jaar 1992 verhoogd tot f 60 000 Nederlands-Antilliaans courant per jaar.

Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 16 december 1992

Beatrix

De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken a.i.,

W. Kok

Uitgegeven de twaalfde januari 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina