Opschorting grondbankregeling

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 23-01-2004

Opschorting grondbankregeling

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Gelet op artikel 3 van het Besluit grondbankstelsel (Stb. 1982, 692);

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Met ingang van 1 januari 1993 kunnen tot 1 januari 1994 in de gevallen, bedoeld in artikel 2, onderdelen a en b, van het Besluit grondbankstelsel (Stb. 1982, 692), geen aanvragen voor uitgifte in erfpacht van landbouwgrond als bedoeld in artikel 2 van dat besluit worden ingediend.

's-Gravenhage, 16 december 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

plv. Secretaris-Generaal

,

M. Brabers

Naar boven