Regeling vergoedingen binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2003

Regeling vergoedingen binnenvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 56 van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De aanvrager is een vergoeding verschuldigd van:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vergoedingen binnenvaart.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven