Besluit ex artikel 73 Wet op de Bedrijfsorganisatie ten aanzien van het Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 15-09-1992 t/m 31-12-2014

Besluit ex artikel 73 Wet op de Bedrijfsorganisatie ten aanzien van het Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden. Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 november 1992, Nr. ABA/AV/M&O/92/5214;

De Sociaal-Economische Raad gehoord;

Gelet op artikel 73, tweede en vijfde lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur van het Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie bestaat uit 10 leden.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal bestuursleden:

Organisaties van ondernemers

  • -

    Nederlandse Bond van Lederwaren- en Kofferfabrikanten 5 leden

Organisaties van werknemers

  • Industriebond FNV 2 leden

  • Industrie- en Voedingsbond CNV I lid

  • Unie BLHP, vakbond voor administratief, technisch en commercieel personeel I lid

  • Industrie- en Voedingsbond CNV

  • Industriebond FNV gezamenlijk 1 lid

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Het Koninklijk besluit van 9 juli 1974, nr. 17, ten aanzien van het Bedrijfschap voor de Lederwarenindustrie, wordt ingetrokken.

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 september 1992.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 december 1992

Beatrix.

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Naar boven