Vaststelling premiepercentage AWf

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 21-09-2004

Vaststelling premiepercentage AWf

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 124 van de Werkloosheidswet;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Goedkeuring wordt onthouden aan het als bijlage bijgevoegde besluit van het Algemeen Werkloosheidsfonds van 24 juni 1992, nr. 92145 inzake de vaststelling van het premiepercentage, bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de Werkloosheidswet. Dit percentage wordt voor het jaar 1993 voor alle takken van het bedrijf en beroep vastgesteld op 2.9.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1993.

's-Gravenhage, 25 november 1992

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E. ter Veld

Naar boven