Aanwijzingen voor de regelgeving

Geraadpleegd op 16-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2022.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 2.3

Informatie geldend op 01-04-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  1. Aanwijzingen voor de regelgeving
    Artikel 9.2

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 01-04-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Nieuw 22-12-2017 Stcrt. 2017, 69426 3215945 22-12-2017 Stcrt. 2017, 69426
01-01-2018 Vervallen 22-12-2017 Stcrt. 2017, 69426 3215945 22-12-2017 Stcrt. 2017, 69426
01-01-1993 Nieuwe-regeling 18-11-1992 Stcrt. 1992, 230 18-11-1992 Stcrt. 1992, 230
Naar boven