Regeling aanbrengen registratienummer op in Nederland teboekgestelde binnenschepen

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 27-11-1992 t/m 30-06-2009

Regeling aanbrengen registratienummer op in Nederland teboekgestelde binnenschepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op Artikel 53, onder b, van de Wet vervoer binnenvaart (Stb. 1991, 711);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het registratienummer, bedoeld in artikel 53, onder b, van de Wet vervoer binnenvaart, wordt op het binnenschip aangebracht op de plaats en wijze, bedoeld in artikel 2.01, eerste lid, onder a, van het Rijnvaartpolitiereglement 1983 (Stb. 389) met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.01, derde lid, van dit reglement.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 mei 1992.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald onder de titel: Regeling aanbrengen registratienummer op in Nederland teboekgestelde binnenschepen.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 17 november 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven