Geldswaarde per formatie-eenheid voor het schooljaar respectievelijk cursusjaar 1992/1993

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 28-11-1992 t/m 30-11-2005

Geldswaarde per formatie-eenheid voor het schooljaar respectievelijk cursusjaar 1992/1993

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel IV, derde lid, van het Besluit van 3 juli 1992 (Stb. 389) in samenhang met de artikelen I-S422, tweede lid, en I-S705, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb. 1985, 110) zoals dat luidde op 31 juli 1992;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De geldswaarde per formatie-eenheid, bedoeld in de artikelen I-S422, tweede lid, en I-S705, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel zoals dat luidde op 31 juli 1992, voor het school-respectievelijk cursusjaar 1992/1993 vast te stellen op f 1823,-.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 2 Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na dagtekening van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin zij is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

Naar boven