Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-1995.]
Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m heden

Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 1992 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 1991;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 1993 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 4,2.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993.

's-Gravenhage, 13 november 1992

De

staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven