Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering (1991)

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-01-1993 t/m 27-08-2004

Besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 22 oktober 1992, SEA/19187);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aan de Ziekenfondsraad wordt de in de bijlage bij deze regeling neergelegde aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 2 van het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet (Stb. 1984, 429) betreffende het jaar 1991.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt met de bijbehorende bijlage in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en in afschrift gezonden aan de Ziekenfondsraad te Amstelveen.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Aanvulling op de bijlage bij de regeling besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen ziekenfondsverzekering 1991 van 20 november 1990 (Kenmerk DGVGZ/VMP/FAV-416481, Stcrt. 1990, 241) en de aanvulling daarop van 27 november 1991 (Kenmerk VMP/FAV-91524. Stcrt. 1992, 21).

  • 1. Het bedrag dat als basis dient voor de in 1991 ten laste van de Algemene Kas besteedbare middelen ter dekking van de kosten van verstrekkingen en vergoedingen in de ziekenfondsverzekering wordt vermeerderd met f 5.000.000 verband houdende met een, in verhouding tot de budgetten van de overige ziekenfondsen, te lage vaststelling van het budget van één ziekenfonds (advies van de Ziekenfondsraad van 22 oktober 1992, SEA/19187).

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

H. J. Simons

Naar boven