Instelling Bureau Financieel-economische aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-1992 t/m 27-08-2004

Instelling Bureau Financieel-economische aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Overwegende dat het wenselijk is in het kader van het financieel-economisch beheer te komen tot een regeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Directeur Voeding en Veiligheid van Produkten (VVP), de Directeur Geneesmiddelenvoorziening (GMV), de Directeur Alcohol-, Drug- en Tabaksbeleid (ADT) en het hoofd van het Bureau Financieel-Economische Aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming (HGB), teneinde een goede begrotingsuitvoering te waarborgen;

Besluit:

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • I in te stellen:

  Het Bureau Financieel-economische aangelegenheden van de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming (FEA-HGB). Het bureau is belast met:

  het verrichten van de met het financiële beheer gemoeide werkzaamheden t.b.v.:

  • -

   De directie VVP, budgethouder 53;

  • -

   De directie GMV, budgethouder 57;

  • -

   De hoofdafdeling ADT, budgethouder 56;

  Voor deze taken is de directie uitgerust met een tweetal functies:

  • -

   de (financiële) uitvoering van verplichtingen (beherende functie);

  • -

   de financiële controle (interne controle).

 • II Het bureau FEA-HGB ressorteert onder de Hoofddirectie Gezondheidsbescherming van het Directoraat-Generaal voor de Volksgezondheid;

 • III dat deze beschikking in werking zal treden op 1 januari 1992;

 • IV dat van deze beschikking afschrift zal worden gezonden aan:

  de Secretaris-Generaal, de Directeur-Generaal van de Volksgezondheid ter bekendmaking aan belanghebbenden, de Directeur-Generaal Welzijn, de Directeur-Generaal Culturele Zaken, de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de hoofden van de centrale diensten en de algemene Rekenkamer. Met deze beschikking wordt de afdeling financiële en personele aangelegenheden van de Hoofdafdeling Alcohol-, Drugs- en Tabaksbeleid (ADT), ingesteld m.i.v. 1 januari 1988 (beschikking nr. DGV-0746, d.d. 4 juli 1988) opgeheven.

  Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Rijswijk, 30 oktober 1992

De

Minister

voornoemd.

H. d' Ancona

Naar boven