Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkortingen BOPZ
Wet BOPZ
Wet Bopz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0005700
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 2. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
 3. Besluit administratieve bepalingen Bopz
 4. Besluit klachtenbehandeling Bopz
 5. Besluit langdurige zorg
 6. Besluit middelen en maatregelen Bopz
 7. Besluit patiëntendossier Bopz
 8. Besluit patiëntenvertrouwenspersoon Bopz
 9. Besluit rechtspositieregelen Bopz
 10. Regeling bezoek officieren van Justitie Bopz
 11. Regeling instellingen uitoefenen toezicht voorwaardelijk verlof en ontslag Bopz
 12. Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (pz-maatregel) op grond van artikel 37 lid 1 Wetboek van Strafrecht
  Tekst: tekst
 2. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 90
 3. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 34
 4. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 5. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 1
 6. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 8
 7. Beleidsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars Zvw
  Tekst: tekst
 8. Beleidsregels bestuurlijke boete Minister VWS
  Artikel: 1
  Bijlage: Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
 9. Besluit administratieve bepalingen Bopz
  Artikel: 1
 10. Besluit algemene rechtspositie politie
  Artikel: 83
 11. Besluit klachtenbehandeling Bopz
  Artikel: 1
 12. Besluit middelen en maatregelen Bopz
  Artikel: 1
 13. Besluit patiëntendossier Bopz
  Artikel: 1
 14. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikelen: 34f, 34h
 15. Besluit rechtspositie vrijwillige politie
  Artikel: 33
 16. Besluit rechtspositieregelen Bopz
  Artikel: 1
 17. Besluit regels landelijk parket en functioneel parket, alsmede ten aanzien van mandateren bevoegdheden officier van justitie
  Artikel: 3
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 19. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945– (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO))
  Bijlage: Basisselectiedocument patiëntenbeleid 1945–
 20. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 378, 431, 450
 21. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie
  Artikel: 109
 22. Erkenningsregeling penitentiair programma 2004
  Artikel: 6
 23. Inschrijvingsvoorwaarden advocatuur 2015
  Artikel: 1
 24. Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’
  Bijlagen: 1, 2
 25. Participatiewet
  Artikelen: 13, 64
 26. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 27. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 28. Regeling ‘Dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg'
  Tekst: tekst
 29. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 92
 30. Reglement Toetsing NRGD
  Artikel: 2:12
 31. Reglement verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 22
 32. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 1
 33. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 34. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 2.17
 35. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 2.22a
 36. Wet wapens en munitie
  Artikel: 7a
 37. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 44
 38. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 77tb, 447e
 39. Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)
  Artikel: VII
 40. Wijzigingswet Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, enz. (aanpassing klachtregeling)
 41. Wpg-machtigingsbesluit Bopz-dossier
  Artikel: 1
 42. Ziektewet
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina