Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 28-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 58c

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VI

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-01-1994 Vervallen 17-12-1992 Stb. 1992, 671 21239 21-12-1993 Stb. 1993, 755
17-01-1994 Nieuw 29-10-1992 Stb. 1992, 670 21-12-1993 Stb. 1993, 755
Naar boven