Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk V

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
31-12-1992 Nieuwe-regeling 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 29-10-1992 Stb. 1992, 670

Opmerkingen

  1. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven