Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 43

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikelen: 51, 61, 70a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
    Artikelen 34n, 56

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
17-01-1994 Wijziging 17-12-1992 Stb. 1992, 671 21239 21-12-1993 Stb. 1993, 755
17-01-1994 Nieuwe-regeling 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 21-12-1993 Stb. 1993, 755

Opmerkingen

  1. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven