Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 16-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2018.
Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 14b

Informatie geldend op 01-08-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikelen: 14c, 31, 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikelen 36, 37, 37b, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 54, 58, 69
 2. Regeling kennisgeving en toepassing dwangbehandeling en middelen of maatregelen en registratie middelen of maatregelen Bopz
  Artikel 3

Verwijzingen naar § 1a

 1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
  Artikelen 49, 56

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Alg. 1
01-06-2008 Wijziging 25-02-2008 Stb. 2008, 80 30492 23-05-2008 Stb. 2008, 187
01-01-2004 Nieuw 13-07-2002 Stb. 2002, 431 27289 04-11-2003 Stb. 2003, 467

Opmerkingen

 1. Artikel 15:1 van Stb. 2018/37 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven