Aanwijzing categorieën personen bevoegd tot geven verkeersinformatie

[Regeling vervallen per 02-11-2005.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-02-1993 t/m 01-11-2005

Aanwijzing categorieën personen bevoegd tot geven verkeersinformatie

De Minister van Verkeer en Waterstaat.

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-11-2005]

De volgende categorieën van personen worden krachtens artikel 2, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234). met ingang van 15 oktober 1992 aangewezen als zijnde bevoegd tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen voor de wateren in het beheer van het Rijk, met uitzondering van de wateren benedenstrooms kilometerraai 991,7 van de Nieuwe Maas, alsmede de wateren benedenstrooms kilometerraai 998 van de Oude Maas:

 • A. Tot het geven van verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 4 van genoemd besluit:

  • a. de centrale verkeersdienstleider:

  • b. de verkeersleider en

  • c. de (hoofd/assistent)verkeersleider.

 • B. Tot het geven van verkeersinformatie als bedoeld in artikel 4 van genoemd besluit:

  • a. de verkeersdienstmedewerker C en D en

  • b. de kanaalmeester/gezagvoerder.

 • C. Tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen als bedoeld in artikel 5 van genoemd besluit:

  • a. de (adjunct/rayon)hoofden scheepvaartdienst:

  • b. de (assistent)rivier-, kanaal-, en meermeester;

  • c. de (adjunct)havenmeester;

  • d. de (assistent)gezagvoerder;

  • e. de (adjunct)hoofden dienstkring:

  • f. de (hoofd)sluismeester,

  • g. de (hulp/waarnemend)kantonnier:

  • h. de sluiswachter:

  • i. de brugwachter:

  • j. de (nautisch)opzichter en

  • k. de (hoofd/medewerker) nautische zaken.

indien de verkeersinformatie dan wel de verkeersaanwijzing binnen de vastgestelde taaktoedeling wordt gegeven.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven