Aanwijzing registrerende diensten in het kader van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en de Regeling in- en doorvoer vlees 1979

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2005

Aanwijzing registrerende diensten in het kader van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en de Regeling in- en doorvoer vlees 1979

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6b, tweede lid, van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 (Stcrt. 53) en artikel 7b, tweede lid, van de Regeling in- en doorvoer vlees 1979 (Stcrt. 4);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de registratie van handelaren als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Regeling in- en doorvoer vleesprodukten 1985 en artikel 1, onderdeel 1, van de Regeling in- en doorvoer vlees 1979.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

's-Gravenhage, 9 oktober 1992

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T. H. J. Joustra

Naar boven