Wijzigingswet Wet vrijwillig vervroegd uittreden (invoering deeltijd-vut en andere wijzigingen)

[Regeling vervallen per 14-11-2007.]
Geraadpleegd op 26-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-12-1992.
Geldend van 02-12-1992 t/m 13-11-2007

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0005683
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 02-12-1992

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
14-11-2007 Intrekking-regeling 11-10-2007 Stb. 2007, 437 31008 11-10-2007 Stb. 2007, 437
02-12-1992 Nieuwe-regeling 08-10-1992 Stb. 1992, 607 21872 08-10-1992 Stb. 1992, 607
Naar boven