Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2023.
Geldend van 01-09-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor hoofdstuk1/titeldeel4/artikel1.19b

Informatie geldend op 01-09-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuw 07-06-2017 Stb. 2017, 306 34355

Annuleren

Naar boven