Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Geldend van 01-01-2014 t/m 31-05-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 5a.5

Informatie geldend op 01-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5a

  1. Wet op het voortgezet onderwijs
    Artikel 118t
  2. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
    Artikel 1.7a
  3. Vreemdelingenbesluit 2000
    Artikel 3.87a
Terug naar begin van de pagina