Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Vervallen 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 1
01-01-1994 Nieuw 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-01-1994 Vervallen 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
22-10-1992 Nieuwe-regeling 08-10-1992 Stb. 1992, 541 22404 08-10-1992 Stb. 1992, 541

Opmerkingen

  1. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven