Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteit zeeschepen
    Artikel: 1
  2. Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
    Artikelen: 4, 8, 10a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
01-07-2008 Wijziging 22-03-2007 Stb. 2007, 153 30656 18-06-2008 Stb. 2008, 242
19-07-2006 Wijziging 05-07-2006 Stb. 2006, 325 30412 05-07-2006 Stb. 2006, 325
01-10-1997 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 181 23970 18-09-1997 Stb. 1997, 416
01-08-1994 Wijziging 22-06-1994 Stb. 1994, 507 22-06-1994 Stb. 1994, 507
01-01-1994 Wijziging 11-11-1993 Stb. 1993, 609 22903 28-12-1993 Stb. 1993, 778
22-10-1992 Nieuwe-regeling 08-10-1992 Stb. 1992, 541 22404 08-10-1992 Stb. 1992, 541
Naar boven