Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting

[Regeling vervalt op nader te bepalen datum].
Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling tarieven scheepvaart 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Arbeidstijdenbesluit vervoer
  Artikel: 6.3:1
 2. Regeling tarieven scheepvaart 2005
  Artikel: 2.10
 3. Wedervergeldingswet zeescheepvaart
  Artikel: 1
 4. Zeebrievenwet
  Artikelen: 4a, 5a, 6a, 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 08-06-2022 Stb. 2023, 156 34836
31-12-2010 Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 176 30969 16-12-2010 Stb. 2010, 866
01-11-2004 Wijziging 04-03-2004 Stb. 2004, 117 29011 18-10-2004 Stb. 2004, 553
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337 Inwtr. 1
22-10-1992 Nieuwe-regeling 08-10-1992 Stb. 1992, 541 22404 08-10-1992 Stb. 1992, 541

Opmerkingen

 1. Treedt in werking als het voorstel van wet 25892 (Wet bescherming persoonsgegevens) tot wet wordt verheven en in werking treedt.1)
Naar boven