Warenwetregeling drukvaten van eenvoudige vorm

[Regeling vervallen per 09-06-2016.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 26-05-2005 t/m 08-06-2016

Regeling uitvoering Wet gevaarlijke werktuigen en Besluit drukvaten van eenvoudige vorm

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-06-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

het Warenwetbesluit drukvaten van eenvoudige vorm;

b. drukvat, aangewezen aangemelde instelling, richtlijn en wet:

hetgeen het besluit daaronder verstaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 09-06-2016]

De dossiers en de briefwisseling die betrekking hebben op de keuringsprocedures, bedoeld in het besluit, worden gesteld in de Nederlandse taal, of in een andere door de Nederlandse aangewezen aangemelde instelling aanvaarde taal.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 09-06-2016]

In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de Warenwet, worden door de aangewezen aangemelde instelling ten minste de volgende onderwerpen behandeld:

 • a. de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;

 • b. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures;

 • c. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;

 • d. wijzigingen in de bestuurssamenstelling;

 • e. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

 • f. aan derden uitbestede werkzaamheden;

 • g. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;

 • h. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;

 • i. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;

 • j. tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

 • k. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 09-06-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling drukvaten van eenvoudige vorm.

's-Gravenhage, 30 september 1992

De

minister

voornoemd,

B. de Vries

Naar boven