Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)

Geraadpleegd op 03-10-2023.
Geldend van 01-10-1992 t/m heden

Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)

Artikel II

In afwijking in zoverre van artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 bedraagt voor boekjaren die aanvangen vóór 1 oktober 1992 en eindigen na 30 september 1992 de verschuldigde belasting over het bedrag van de aldaar bedoelde kosten 13 percent voor zover deze kosten zijn toe te rekenen aan het vóór 1 oktober 1992 gelegen deel van het boekjaar en 12 percent voor zover zij zijn toe te rekenen aan het daarna gelegen deel van het boekjaar.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
Namens deze,
De Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken,

D.E. Witteveen

Naar boven