Instelling werkgroep Bejegeningsgegevens

Geraadpleegd op 18-06-2024.
Geldend van 29-10-1992 t/m heden

Instelling werkgroep Bejegeningsgegevens

De minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken,

Besluiten:

Artikel 2

De werkgroep heeft tot taak de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken te adviseren over de concrete gevallen waarin de opname van bejegeningsgegevens in politieregisters noodzakelijk, respectievelijk onvermijdelijk, wordt geacht.

Artikel 3

In de werkgroep hebben zitting:

 • a. mr. F. W. M. van Straelen, Advocaat-Generaal te 's-Hertogenbosch (voorzitter);

 • b. mw mr. W. C. J. M. Franssen-van Dijk, Hoofdafdeling Juridische Zaken van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie (secretaris);

 • c. mr. D. Heimans, Hoofdafdeling Juridische Zaken van de Directie Politie van het Ministerie van Justitie;

 • d. mr. A. K. Jahier, afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken van de Directie Politie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

 • e. P. W. C. H. L. Bisschop, Bureau Coördinerend Politie Beraad;

 • f. P. Bogmans, Centrale Recherche Informatiedienst (OPS);

 • g. E. C. Bol, Gemeentepolitie Haarlem/Regio Kennemerland (HKS);

 • h. R. van den Brink, Gemeentepolitie Apeldoorn (BPS);

 • i. P. Buijs, Centrale Recherche Informatiedienst (HKS/CVI);

 • j. A. D. van Duijn, Rijkspolitie Den Haag/Regio Hollands Midden (HKS);

 • k. E. Huizer, Rijkspolitie Den Bosch (OPS);

 • l. M. Slingenberg, Rijkspolitie Zeeland (BPS);

 • m. H. Theeuwes, Centrale Recherche Informatiedienst (CID);

 • n. H. L. Wouters, Centrale Recherche Informatiedienst (OPS).

Artikel 4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal geplaatst worden in de Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 24 september 1992

De

minister

van Justitie,
Namens de minister,
de

directeur-generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

,

J. J. H. Suyver

.
De

minister

van Binnenlandse Zaken,
Voor deze,
De

directeur-generaal voor Openbare Orde en veiligheid

,

I. W. Opstelten

Naar boven