Instelling Interdepartementale Stuurgroep Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 01-12-1992 t/m 27-08-2004

Instelling Interdepartementale Stuurgroep Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Justitie

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Er is een Interdepartementale Stuurgroep Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming, hierna te noemen: de Stuurgroep.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep heeft tot taak het voorbereiden en presenteren van voorstellen aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de staatssecretaris van Justitie over de hoofdlijnen van de geïntegreerde Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming naar doelstelling, taken, werkwijze, inrichting en beheersmatige aspecten.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

  • a. voorzitters, tevens leden, zijn: de heer Mr. J. N. M. Richelle, Directeur-Generaal Welzijn van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de heer Mr. H. B. Greven, Directeur-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie;

  • b. leden zijn: Ir. M. J. J. M. Malmberg, directeur Jeugdbeleid van het Ministerie van Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur, de heer M. A. G. Rutten, plv. Hoofd van de Directie Jeugdbescherming en Reclassering van het Ministerie van Justitie; de heer Drs. R. P. Bruijn, sector-manager Jeugdinrichtingen van het Ministerie van Justitie, mevrouw Drs. R. M. A. Th. Aalders, Hoofdinspecteur Jeugdhulpverlening; de heer Drs. R. J. A. van Nistelrooy, provincie Noord-Brabant, afdeling Zorg, sectie Jeugdhulpverlening en mevrouw Drs. J. v.d. Hul, secretaris IPO-Welzijn.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Aan de Stuurgroep wordt toegevoegd de heer Drs. P. Mentzel als extern organisatie-adviseur.

  • 2 Voor de verslaglegging van de vergaderingen wordt beurtelings zorggedragen door mevrouw V. Klooster, medewerker van het Directoraat-Generaal Welzijn van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en mevrouw I. J. de Vries, medewerker van het Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De Stuurgroep richt haar werkzaamheden naar eigen inzicht in en kan daarbij ook andere functionarissen betrekken.

De

Minister

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d' Ancona

De

Staatssecretaris

van Justitie,

A. Kosto

Terug naar begin van de pagina