Vervanging inschrijvingsregisters Kadaster Breda door microfoto's

Geldend van 01-11-1992 t/m heden

Vervanging inschrijvingsregisters Kadaster Breda door microfoto's

De staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570).

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Breda, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 30 december 1989 tot en met 3 januari 1991 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 8006 tot en met 8287.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 1992. Zij wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 22 september 1992

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. W. J. Besemer

Terug naar begin van de pagina