Besluit regeling van de vergoeding voor leden in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

[Regeling vervallen per 13-02-2009.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-09-2006 t/m 12-02-2009

Besluit van 21 september 1992, houdende regeling van de vergoeding voor leden in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 3 juli 1992, nr. CW92/U592;

Gelet op artikel 5 van de Wet van 11 september 1964 (Stb. 387), houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president en de leden van de Raad van State, alsmede van de voorzitter en de leden van de Algemene Rekenkamer;

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 1992, nr. WO4.92.0311);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 9 september 1992, nr. CW92/U872;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

De vergoeding die de leden in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer ontvangen voor het deelnemen aan de werkzaamheden van dit college, bedraagt € 414 per werkdag.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Het koninklijk besluit van 25 februari 1975 (Stb. 112) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

’s-Gravenhage, 21 September 1992

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

C. I. Dales

Uitgegeven de vijftiende oktober 1992

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven