Provinciewet

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 121b

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Ambtenarenwet
  Artikel: 126
 2. Provinciewet
  Artikelen: 271a, 274
 3. Waterwet
  Artikel: 3.13
 4. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 5.2a
 5. Wet basisregistratie grootschalige topografie
  Artikel: 31
 6. Wet milieubeheer
  Artikel: 17.15

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport
  Artikel 2

Verwijzingen naar § 3

  Terug naar begin van de pagina