Regeling EG-erkenning vaarbewijzen bedrijfsmatige vaart

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 22-03-2007 t/m 30-06-2009

Regeling van 4 september 1992, houdende erkenning van bewijzen van vaarbekwaamheid voor de bedrijfsmatige vaart, ter uitvoering van de Richtlijn van 16 december 1991 inzake de wederzijdse erkenning van de nationale vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het goederen- en personenvervoer over de binnenwateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, onder g, en 23, derde lid, onder b, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678) en de artikelen 23 tot en met 27 van het Besluit vaarbewijzen binnenvaart (Stb. 1982, 623);

Mede gelet op artikel 6 van de Richtlijn van 16 december 1991, inzake de wederzijdse erkenning van de nationale vaarbewijzen voor het besturen van schepen in het goederen- en personenvervoer over de binnenwateren (Pb nr L373/29, 91/672/EEG);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op rivieren, kanalen en meren;

 • a. van de Franse Republiek:

  • ‘Certificat général de capacité de catégorie A’, niet voorzien van het stempel met de vermelding dat het vaarbewijs geldig is op de waterwegen van zone 2 in de zin van Richtlijn 82/714/EEG;

  • ‘Certificats spéciaux de capacité’, niet voorzien van het stempel met de vermelding dat het vaarbewijs geldig is op de waterwegen van zone 2 in de zin van Richtlijn 82/714/EEG;

 • b. van de Bondsrepubliek Duitsland: Schifferpatent;

 • c. van het Koninkrijk België: Vaarbrevet B;

 • d. van de Republiek Oostenrijk:

  • Kapitänspatent A;

  • Schiffsführerpatent A;

 • e. van de Republiek Finland:

  • Laivurinkirja/Skepparbrev;

  • Kuljettajankirja I/Förarbrev I;

 • f. van het Koninkrijk Zweden:

  • Bevis om behörighet som skeppare B;

  • Bevis om behörighet som skeppare A;

  • Bevis om behörighet som styrman B;

  • Bevis om behörighet som styrman A;

  • Bevis om behörighet som sjökapten;

 • g. van de Tsjechische Republiek: Průkaz způsobilosti kapitána a průkaz způsobilosti kormidelníka (Wet van 25 mei 1995 betreffende de binnenscheepvaart (114/1995 Sb.) en Besluit van het ministerie van Vervoer van 14 september 1995 betreffende de voorwaarden waaronder personen in aanmerking komen voor het loodsen en besturen van schepen (224/1995 Sb.);

 • h. van de Republiek Estland: Siseveelaeva laevajuhi diplom;

 • i. van de Republiek Litouwen: Vidaus vandenu transporto specialisto laipsnio diplomas (goedgekeurd bij Besluit nr. 161 van 15 mei 2001 van de minister van Vervoer en Communicatie betreffende de voorschriften voor de afgifte van diploma’s en certificaten voor deskundigen op het gebied van het vervoer over de binnenwateren);

 • j. van de Republiek Hongarije:

  • 1°. Hajóskapitányi bizonyítvány (kapiteinsbewijs),

  • 2°. Hajóvezetői bizonyítvány (schippersbewijs),

  (overeenkomstig Besluit nr. 15/2001. (IV. 27.) KöViM van de minister van Vervoer en Waterhuishuiding betreffende scheepvaartbewijzen);

 • k. van de Republiek Polen: Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategorii B (Schippersbewijs B) (overeenkomstig het besluit van de Minister van Infrastructuur van 23 januari 2003 inzake de beroepsbekwaamheid en het aantal bemanningsleden aan boord van binnenscheepvaartuigen);

 • l. van de Slowaakse Republiek:

  • 1°. Lodný kapitán I. triedy,

  • 2°. Lodný kapitán II. triedy,

  (Besluit 182/2001 Z. z. van het ministerie van Vervoer, Post en Telecommunicatie van de Slowaakse Republiek houdende nadere bepalingen betreffende de kwalificatievereisten en tot controle van de beroepsbekwaamheid van de leden van een scheepsbemanning en van schippers van kleine schepen (onder verwijzing naar artikel 30, lid 7, en artikel 31, lid 3, van Wet 338/2000 Z. z. betreffende de binnenscheepvaart en tot wijziging van bepaalde wetten));

 • m. van de Republiek Bulgarije:

  Bijlage 242186.png
 • n. van Roemenië: brevet de cãpitan fluvial categoria B (vaarbewijs B) (in overeenstemming met besluit nr. 984/04.7.2001 van de minister van Openbare Werken, Vervoer en Huisvesting houdende goedkeuring van de verordening betreffende de afgifte van nationale bewijzen van beroepsbekwaamheid voor personeel voor de binnenvaart M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren;

 • a. van de Franse Republiek.

  • ‘Certificat génèral de capacité de catégorie A’, voorzien van het stempel met de vermelding dat het vaarbewijs geldig is op de waterwegen van zone 2 in de zin van Richtlijn 82/714/EEG;

  • ‘Certificats spéciaux de capacité’, voorzien van het stempel met de vermelding dat het vaarbewijs geldig is op de waterwegen van zone 2 in de zin van Richtlijn 82/714/EEG;

 • b. van de Bondsrepubliek Duitsland: ‘Schifferpatent’ met aanvullende geldigheid voor de ‘Seeschiffahrtstrassen’;

 • c. van het Koninkrijk België: Vaarbrevet A;

 • d. van de Republiek Finland:

  • Laivurinkirja/Skepparbrev;

  • Kuljettajankirja I/Förarbrev I;

 • e. van het Koninkrijk Zweden:

  • Bevis om behörighet som skeppare B;

  • Bevis om behörighet som skeppare A;

  • Bevis om behörighet som styrman B;

  • Bevis om behörighet som styrman A;

  • Bevis om behörighet som sjökapten;

 • f. van de Republiek Hongarije:

  • 1°. Hajóskapitányi bizonyítvány (kapiteinsbewijs),

  • 2°. Hajóvezetői ‘A’ bizonyítvány (schippersbewijs),

  (overeenkomstig Besluit nr. 15/2001. (IV. 27.) KöViM van de minister van Vervoer en Waterhuishouding betreffende scheepvaartbewijzen);

 • g. van de Republiek Polen: Patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej – kategorii A (Schippersbewijs A) (overeenkomstig het besluit van de Minister van Infrastructuur van 23 januari 2003 inzake de beroepsbekwaamheid en het aantal bemanningsleden aan boord van binnenscheepvaartuigen);

 • h. van Roemenië: brevet de cãpitan fluvial categoria A (vaarbewijs A) (in overeenstemming met besluit nr. 984/04.7.2001 van de Minister van Openbare Werken, Vervoer en Huisvesting houdende goedkeuring van de verordening betreffende de afgifte van nationale bewijzen van beroepsbekwaamheid voor personeel voor de binnenvaart M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling EG-erkenning vaarbewijzen bedrijfsmatige vaart.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 1992.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 september 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven