Warenwetregeling aanwijzing normen persoonlijke beschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 14-11-1992 t/m 27-08-2004

Warenwetregeling aanwijzing normen persoonlijke beschermingsmiddelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4 van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen (Stb. 1992, 396);

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing normen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen in werking treedt.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Bijlage behorende bij de Warenwetregeling aanwijzing normen persoonlijke beschermingsmiddelen (Stcrt. 1992, 190)1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

OEN

Referentienummer

Titel van de geharmoniseerde normen

Jaar van ratificatie

CEN

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

1990

EN 132

Definities

 

EN 133

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Indeling

1990

EN 134

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Nomenclatuur van de onderdelen

1990

EN 135

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Lijst van gelijkwaardige termen

1990

EN 136

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Volgelaatmaskers

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1989

EN 140

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Halfmaskers en kwartmaskers

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1989

EN 141

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Antigas-filters en gecombineerde filters

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1990

EN 142

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Mondstukgarnituren

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1989

EN 143

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Deeltjesfilters

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1990

EN 144-1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Flesafsluiter

Schroefverbinding van het aansluitstuk

1991

EN 146

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Aanblaasfilters voor stof gecombineerd met helmen en kappen

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1991

EN 147

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Aanblaasfilters voor stof gecombineerd met volgelaatmaskers, halfmaskers en kwartmaskers

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1991

EN 148-1

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Schroefdraad voor gelaatstukken

Standaard-draadverbinding

1987

EN 148-2

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Schroefdraad voor gelaatstukken

Centrale schroefkoppeling

1987

EN 149

Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Filtrerende halfmaskers om te beschermen tegen deeltjes

Eisen, beproevingsmethoden, merken

1991

  1. OEN: Europese normalisatie-instellingen:CEN, Stassartstraat 36, B-1050 Brussel (tel. 32/2)519 68 11; telefax (32/2)519 68 19).CENELEC, Stassartstraat 35, B-1050 Brussel (tel. 32/2)519 69 19).ETSI, boïte postale 152, F-06561 Valbonne Cedex (tel. 33)92 94 12; telefax (33) 93 65 47 16). ^ [1]
Naar boven