Regeling vaststelling model groot vaarbewijs

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 15-09-1992 t/m 30-06-2009

Regeling vaststelling model groot vaarbewijs

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 18, vierde lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het groot vaarbewijs voor de vaart op de rivieren, kanalen en meren, dan wel voor de vaart op alle binnenwateren, wordt vastgesteld volgens het model opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 maart 1984, PJ/S 22137, Stcrt. 65, houdende vaststelling modellen vaarbewijzen, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 1992.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vaststelling model groot vaarbewijs.

Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 september 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven