Regeling verzekeringsplaten bromfietsen

[Regeling vervallen per 04-03-2004.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 13-09-1992 t/m 03-03-2004

Regeling verzekeringsplaten bromfietsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Gelet op artikel 3, derde en vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965, (Stb. 1965, 414);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Voor de verzekeringsplaten welke het jaartal 1993 zullen dragen, wordt vastgesteld dat:

  • a. de ondergrond van de verzekeringsplaat een retroflecterende kleur geel heeft;

  • b. de letters en cijfers, het jaartal ‘1993’ en het woord ‘Nederland’ alsmede een eventuele rand worden uitgevoerd in de kleur rood;

  • c. het woord ‘Nederland’ en het jaartal ‘1993’ in de volgorde waarin zij hier zijn genoemd, onderaan op de verzekeringsplaat worden geplaatst.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 augustus 1992

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven