Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-09-1992 t/m 30-06-2013

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

handelende in overeenstemming met de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Justitie en de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Nederlandse Antillen en Aruba.]

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2013]

Een voor de inwerkingtreding van deze regeling bij de uitreiking van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen ingeleverd buitenlands reisdocument wordt teruggegeven aan de houder die daarom verzoekt.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1992.

  • 2 Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant, in de Curacaosche Courant en in het Afkondigingsblad van Aruba.

's-Gravenhage, 19 augustus 1992

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Terug naar begin van de pagina