Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland, [...] Stichting Bureau Internationale Vaart

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-09-1992 t/m 30-06-2013

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland, Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee en Paspoortuitvoeringsregeling Stichting Bureau Internationale Vaart

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

handelende in overeenstemming met de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Justitie en de minister van Defensie;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland.]

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Koninklijke Marechaussee.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-07-2013]

[Red: Wijzigt de Paspoortuitvoeringsregeling Stichting Bureau Internationale Vaart.]

Artikel V

[Vervallen per 01-07-2013]

Een voor de inwerkingtreding van deze regeling bij de uitreiking van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen ingeleverd buitenlands reisdocument wordt teruggegeven aan de houder die daarom verzoekt.

Artikel VI

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1992.

  • 2 Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage, 19 augustus 1992

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Terug naar begin van de pagina