Warenwetregeling aanwijzing normen elektrotechnische produkten

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 19-03-2005 t/m 30-06-2016

Warenwetregeling aanwijzing normen elektrotechnische produkten

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten (Stb. 1992, 385);

Gehoord de Adviescommissie Warenwet;

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

  • 2 Als normen bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten, worden tevens aangewezen de normen voor elektrotechnische produkten, die in de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap zijn gepubliceerd door de normalisatie-instituten die overeenkomstig artikel 11 van de richtlijn zijn aangewezen, voor zover die normen een vertaling zijn van de internationale normen, waarvan de Nederlandse vertaling ingevolge artikel 1 is aangewezen.

  • 3 In het tweede lid wordt onder internationale normen verstaan ‘publication’ van de International Electrotechnical Commission (IEC) en ‘Specification’ en ‘publication’ van de International Commission on rules for the Approval of Electrical Equipment (CEE).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

  • 1 Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting en bijlagen in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten in werking treedt.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als Warenwetregeling aanwijzing normen elektrotechnische produkten.

De

Staatssecretaris

Van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

Tabel I

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

HD

Referentiedocument en titel

21.1 S2:1990

IEC 227-1:1979

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 1: Algemene bepalingen

21.1 S2/A5:1990

21.1 S2/A6:1991

21.1 S2/A7:1992

21.1 S2/A9:1993

21.1 S2/A12:1993

21.2 S2:1990

IEC 227-2:1979

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 2: Beproevingsmethoden

21.2 S2/A2:1990

21.2 S2/A3:1993

21.2 S2/A4:1993

21.3 S2:1990

IEC 227-3:1979

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 3: Leidingen zonder mantel voor vaste aanleg

21.5 S2:1990

IEC 227-5:1979

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 5: Buigzame leidingen

21.5 S2/A4:1991

21.7 S1:1990

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 7: Vinylmontagedraad voor geleidertemperaturen van ten hoogste 90 °C

21.7 S1/A1:1992

21.7 S1/A2:1993

21.8 S1:1990

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 8: Snoer voor verlichtingsgarnituren

21.9 S1:1990

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride met een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 9: Installatiedraad voor aanleg bij lage temperaturen

21.10 S1:1993

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 10: Krulsnoeren

22.1 S2:1992

IEC 245-1:1980

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 1: Algemene bepalingen

22.1 S2/A11:1992

22.1 S2/A12:1992

22.1 S2/A13:1992

22.1 S2/A15:1993

22.2 S2:1992

IEC 245-2:1980

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 2: Beproevingsmethoden

22.2 S2/A5:1992

22.2 S2/A6:1992

22.2 S2/A7:1992

22.2 S2/A8:1993

22.3 S2:1992

IEC 245-3:1980

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 3: Hittevaste leidingen met isolatie van siliconenrubber

22.4 S2:1992

IEC 245-4:1980

Met wijzigingen

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 4: Buigzame leidingen

22.4 S2/A6:1992

22.6 S1:1990

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 6: Laskabels

22.6 S1/A1:1992

22.7 S1:1992

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 7: Leidingen met verhoogde warmtevastheid voor geleidertemperaturen van ten hoogste 110 °C

22.8 S1:1992

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 8: Polychloropreenmantelleidingen voor verlichtingsgarnituren

22.8 S1/A2:1992

22.9 S1:1992

Leidingen met aderisolatie van rubber en een nominale spanning tot en met 450/750 V

Deel 9: Eenaderige leidingen zonder mantel voor vaste aanleg met een geringe ontwikkeling van rook en corrosiegassen bij brand

41 S3:1989

IEC 172:1987

Gelakt wikkeldraad

Bepaling van de temperatuurindex

IEC 61-1G:1977

IEC 61-1H:1977

IEC 61-1J:1980

IEC 61-1K:1983

65.2 S1:1978

IEC 61-2:1969

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid

Deel 2: Lamphouders

IEC 61-2E:1977

IEC 61-2F:1980

IEC 61-2G:1983

65.3 S1:1978

IEC 61-3:1969

Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid

Deel 3: Kalibers

IEC 61-3G:1977

IEC 61-3H:1980

IEC 61-3J:1983

194 S1:1977

1974

Bepalingen inzake de elektrische veiligheid van lasertoestellen en -installatie

195 S6:1989

IEC 65:1985

Met wijzigingen

Veiligheidsbepalingen voor uit het net gevoede elektronische en aanverwante apparatuur voor huishoudelijk en aanverwant algemeen gebruik

215 S1:1974

IEC 414:1973

Met wijzigingen

Veiligheidbepalingen voor aanwijzende en schrijvende elektrische meetinstrumenten met hun toebehoren

250 S1:1976

CEE 10 Part 1:1964

+ A1:1970 + A2:1971

Met wijzigingen

Algemene veiligheidsvoorschriften voor toestellen met elektrische beweegkracht voor huishoudelijk en aanverwant gebruik

250.2 S1:1977

251 S1:1976

CEE 11 Part 1:1964

+ A1:1970 + A2:1971

Met wijzigingen

Algemene veiligheidsbepalingen voor elektrische kook- en verwarmingtoestellen voor huishoudelijk en aanverwant gebruik

251.2 S1:1977

251 S3:1982

IEC 335-1:1976

+ A1:1977 + A2:1979

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 1: Algemene bepalingen

251 S3/A1:1985

251 S3/A2:1987

251 S3/A3:1987

262 S1:1976

CEE 11 Part II Section C:1968

Met wijzigingen

Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor dompelaars

262.2 S1:1978

Eerste wijziging op HD 262 S1

262.3 S1:1989

Tweede wijziging op HD 262 S1

262.4 S1:1990

Derde wijziging op HD 262 S1

277 S1:1985

IEC 335-2-34:1980

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor motorcompressoren

277 S1/A1

IEC 335-2-34:1980 + A1:1987

Met wijzigingen

278 S1:1987

IEC 335-2-30:1979

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor ruimteverwarmers

278 S1/A1:1988

278 S1/A2:1989

278 S1/A3:1990

278 S1/A4:1990

278 S1/A5:1990

278 S1/A6:1991

280 S1:1986

IEC 342-1:1981

+ A1:1982

Met wijzigingen

Veiligheidseisen voor elektrische ventilatoren

Deel 1: Ventilatoren voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

280.3 S1:1990

IEC 342-3:1982

Veiligheidseisen voor elektrische ventilatoren

Deel 3: ‘Jet fans’

282 S1:1990

IEC 335-2-35:1982

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor doorstroomwarmwatertoestellen

283 S1:1992

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Bijzondere eisen voor de maximum temperatuur van de luchtuitstroomopening van accumulatorkachels

289 S1:1990

IEC 335-1:1976

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Bijzondere eisen voor beproevingsmethoden van partijen toestellen die vallen binnen het toepassingsgebied van EN 60335-1

289 S1/A1:1992

IEC 335-1:1976

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Bijzondere eisen voor stukproeven op toestellen die onder EN 60 335-1 vallen

301 S1:1977

IEC 484:1974

Indirect werkende elektrische meetinstrumenten

324 S1:1977

IEC 446:1973

Aanduiding van geïsoleerde en blanke leidingen door kleuren

327 S2:1988

IEC 491:1984

Met wijzigingen

Veiligheidsbepalingen voor elektronische fotoflitsapparatuur

327 S2/A1

IEC 491:1984

Met wijzigingen

339 S1:1977

IEC 143:1972

Sterkstroomseriecondensatoren

362 S1:1976

Veiligheidsvoorschriften voor de constructie van toestellen voor elektrisch booglassen en aanverwante procédés

384.7.708 S1:1992

IEC 364-7-708:1988

Elektrische installaties van gebouwen

Deel 7: Eisen voor bijzondere installaties of ruimten – Sectie 708: Elektrische installaties op recreatieterreinen en caravans

400.1 S1:1980

CEE 20 Part I:1973

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel I: Algemene bepalingen

400.1 S1/A1:1991

CEE 20 Part I:1973

Met wijzigingen

400.2A S1:1980

CEE 20 Part II Section A:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie A: Boormachines

400.2B S1:1980

CEE 20 Part II Section B:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie B: Schroevedraaiers en slagschroevedraaiers

400.2C S1:1980

CEE 20 Part II Section C:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie C: Slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines

400.2C S1/A1:1991

CEE 20 Part II Section C:1975

Met wijzigingen

400.2D S1:1980

CEE 20 Part II Section D:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie D: Schuurmachines

400.2D S1/A1:1991

CEE 20 Part II Section D:1975

Met wijzigingen

400.2E S2:1988

CEE 20 Part II Section E:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie E: Cirkelzagen en cirkelmessen

400.2E S2/A1:1991

CEE 20 Part II Section E:1975

Met wijzigingen

400.2F S1:1980

CEE 20 Part II Section F:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie F: Hamers

400.2G S1:1980

CEE 20 Part II Section G:1975

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie F: Spuitpistolen

400.3H S1:1981

CEE 20 Part II Section H:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie H: Plaatscharen en knibbelscharen

400.3I S1:1981

CEE 20 Part II Section I:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie I: Tapmachines

400.3J S1:1981

CEE 20 Part II Section J:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie J: Figuurzagen (decoupeerzagen)

400.3K S1:1981

CEE 20 Part II Section K:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie K: Betontrilmachines

400.3L S2:1988

CEE 20 Part II Section L:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie L: kettingzagen

400.3L S2/A1:1992

400.3M S2:1992

CEE 20 Part II Section M:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie M: Schaafmachines

A1:1992 is hierin opgenomen

400.3N S2:1992

CEE 20 Part II Section N:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie N: Heggescharen en grasscharen

400.30 S1:1992

CEE 20 Part II Section O:1977

Met wijzigingen

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie O: Freesmachines

400.3R S1:1992

Handgereedschap met elektrische aandrijving

Deel II: Bijzondere bepalingen

Sectie R: Kantfrezers

401 S1:1980

IEC 348:1978

Veiligheidsbepalingen voor elektronische meetinstrumenten

405.1 S1:1983

IEC 332-1:1979

Beproevingen van het gedrag van elektrische leidingen tijdens brand

Deel 1: Beproeving van een enkele vertikaal geplaatste geïsoleerde leiding

405.1 S1/A1:1992

407 S1:1980

Veiligheidsregels voor het gebruik van toestellen voor elektrisch booglassen en aanverwante technieken

419.2 S1:1987

IEC 158-2:1982

Met wijzigingen

Laagspanningsschakelmaterieel

Deel 2: Halfgeleider contactors

427 S1:1980

Bijzondere veiligheidsbepalingen voor het installeren van uitrusting voor elektrisch booglassen en aanverwante technieken

433 S1:1983

Veiligheidsbepalingen voor de uitrusting voor elektrisch booglassen. Stopcontacten voor laskabels

444.2.1 S1:1983

IEC 695-2-1:1980

Brandbaarheidsproeven

Deel 2: Beproevingsmethoden

Gloeidraadproef, met richtlijnen

444.2.2 S1:1992

IEC 695-2-2:1991

Brandbaarheidsproeven

Deel 2: Beproevingsmethoden

Naaldvlamproef

444.2.3 S1:1987

IEC 695-2-3:1984

Brandbaarheidsproeven

Deel 2: Beproevingsmethoden

Slechte-verbindingsproef met verwarmingelementen

491.1S1:1988

IEC 519-1:1984

Veiligheid van elektrowarmte-installaties

Deel 1: Algemene bepalingen

491.3S1:1990

IEC 519-3:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van elektrowarmte-installaties

Deel 3: Bijzondere eisen voor inductieve en conductieve verwarming en inductieve smeltinstallaties

491.9S1:1991

IEC 519-9:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van elektrowarmte-installaties

Bijzondere eisen voor hoogfrequent diëlectrische warmte-installaties

505.1.1 S3:1991

IEC 811-1-1:1985 + A1:1988 + A2:1989

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 1: Algemene beproevingsmethoden – Sectie 1: Dikten en buitenafmetingen – Mechanische eigenschappen

505.1.2 S2:1991

IEC 811-1-2:1985 + A1:1989

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 1: Algemene beproevingsmethoden – Sectie 2: Thermische verouderingen

505.1.3 S2:1991

IEC 811-1-3:1985 + A1:1990

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 1: Algemene beproevingsmethoden – Sectie 3: Dichtheid waterabsorbtie – Krimp

505.1.4 S1:1988

IEC 811-1-4:1985

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 1: Algemene beproevingsmethoden – Sectie 4: Beproeving bij lage temperaturen

505.2.1 S1:1988

IEC 811-2-1:1986

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 2: Methode specifiek voor elastomeren – Sectie 1: Bestandheid tegen ozon – verlengproef bij hoge temperaturen en bestandheid tegen minerale olie

505.3.1 S1:1988

IEC 811-3-1:1985

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 3: Methode specifiek voor PVC – Sectie 1: Doordrukproef bij hoge temperatuur – beproeven van de weerstand tegen barsten

505.3.2 S1:1988

IEC 811-3-2:1985

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 3: Methode specifiek voor PVC – Sectie 2: Massaverliesproef – beproeving van de thermische stabiliteit

505.4.1 S2:1990

IEC 811-4-1:1985 + A1:1988

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 4: Methode specifiek voor polyetheen en polypropeen – Sectie 1: Bestandheid tegen omgevingserosie – wikkelproef na thermische veroudering in lucht – meting van de smeltindex – meting van het gehalte aan roet en/of minerale vulstoffen in polyetheen (PE)

505.4.2 S1:1992

IEC 811-4-2:1990

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 4: Methode specifiek voor polyetheen en polypropeen Sectie 2: Uitrekking tot na voorafgaande behandeling – wikkelproef na thermische veroudering in lucht – meting van de massatoename – lange termijnstabiliteitsproef (Bijlage A) – testmethode door koper geactiveerde oxydatieve degradatie (Bijlage B)

505.5.1 S1:1992

IEC 811-5-1:1990

Elektrische leidingen – Isolatie- en mantelmaterialen – Deel 5: Methode specifiek voor vulmassa's – Sectie 1: Druppelpunt – olieafscheiding – lage temperatuurbrosheid – totaal zuurgetal – afwezigheid van corrosieve bestanddelen – permittiviteit bij 23 °C en 100 °C

41003:1993

Specifieke veiligheidseisen voor apparatuur die op telecommunicatienetten kan worden aangesloten

50060:1989

Lastoestellen voor booglassen met de hand voor beperkt bedrijf

50063:1989

Machines voor weerstandlassen en aanverwante technieken.

Veiligheidseisen voor de constructie en de installatie

50066:1992

Miniatuurstopcontacten voor de doorverbinding van elektrische uitrusting voor voeding uit het net in wegvoertuigen

50084:1992

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijk elektrische toestellen. – Eisen voor de aansluiting op het waterleidingnet van wasmachines, afwasmachines en trommeldrogers

60034 Part 5:1986

IEC 34-5:1981

Met wijzigingen

Roterende elektrische machines

Deel 5: Classificatie van beschermingsgraden van omhulsels van roterende machines

60051-1:1989

IEC 51-1:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 1: definities en algemene bepalingen geldend voor alle delen

60051-2:1989

IEC 51-2:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 2: Bijzondere bepalingen voor amperemeters en voltmeters

60051-3:1989

IEC 51-3:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 3: Bijzondere bepalingen voor wattmeters en var-meters

60051-4:1989

IEC 51-4:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 4: Bijzondere bepalingen voor frequentiemeters

60051-5:1989

IEC 51-5:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 5: Bijzondere bepalingen voor fasemeters, cos Ø meters en synchronoscopen

60051-6:1989

IEC 51-6:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 6: Bijzondere bepalingen voor ohmmeters (impedantiemeters) en geleidingsmeters

60051-7:1989

IEC 51-7:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 7: Bijzondere bepalingen voor multi-functionele meters

60051-8:1989

IEC 51-8:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 8: Bijzondere bepalingen voor toebehoren

60051-9:1989

IEC 51-9:1984

Direct werkende analoge elektrische meetinstrumenten en toebehoren

deel 9: Aanbevolen beproevingsmethoden

60081:1989

IEC 81:1984

+ A1:1987 + A2:1988

Met wijzigingen

Buisvormige fluorescentielampen voor algemene verlichtingsdoeleinden

60127-1:1991

IEC 127-1:1988

Miniatuursmeltveiligheden

Deel 1: Definities voor miniatuursmeltveiligheden en algemene eisen voor miniatuur(smelt)patronen

60127-2:1991

IEC 127-2:1989

Miniatuursmeltveiligheden

deel 2: (Smelt)patronen

60127-3:1991

IEC 127-3:1988

Miniatuursmeltveiligheden

deel 3: Subminiatuur(smelt)patronen

60155:1989

IEC 155:1983

+ A1:1987

Met wijzigingen

Starters voor fluorescentielampen

60188:1988

IEC 188:1974

+ A1:1976 + A2:1979 + A3:1984

Met wijzigingen

Hogedrukkwiklampen

60188/A1:1990

IEC 188:1974/A4:1988

Met wijzigingen

60204-1:1992

IEC 204-1:1992

Met wijzigingen

Elektrische uitrusting van machines

Deel 1: Algemene eisen

60204-3-1:1990

IEC 204-3-1:1988

Met wijzigingen

Elektrische uitrusting van industriële machines

Deel 3: Bijzondere eisen voor naaimachines, -eenheden en -systemen

60215:1989

IEC 215:1987

Veiligheidsbepalingen voor radiozendapparatuur

60215/A1:1992

IEC 215:1987/A1:1990

Veiligheidsbepalingen voor radiozendapparatuur

60238:1992

IEC 238:1991

Met wijzigingen

Lamphouders met Edisonschroefdraad

60257:1990

IEC 257:1968

+ A2:1989

Houders voor miniatuursmeltveiligheden

60269-1:1989

IEC 269-1:1986

Met wijzigingen

Laagspanningssmeltveiligheden

Deel 1: Algemene eisen

60309-1:1992

IEC 309-1:1988

Contactdozen en contactstoppen voor industriële doeleinden

Deel 1: Algemene bepalingen

60309-2:1992

IEC 309-2:1989

Contactdozen en contactstoppen voor industriële doeleinden

Deel 2: Bepalingen voor de maten van pennen en bussen in verband met de uitwisselbaarheid

60320-1:1987

IEC 320:1981

+ A1:1984 + A2:1985

Met wijzigingen

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik

Deel 1: Algemene eisen en specificatie van gewone toestelstopcontacten

60320-1/A1:1989

IEC 320:1981/A3:1987

60320-2-1:1987

IEC 320-2-1:1984

Met wijzigingen

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik

Deel 2: Toestelstopcontacten voor naaimachines

60 320-2-2:1991

IEC 320-2-2:1990

Met wijzigingen

Toestelstopcontacten voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik

Deel 2: Toestelkoppelstopcontacten voor huishoudelijke en soortgelijke toestellen

60335-1:1988

IEC 335-1:1976, second impression 1983, incl. A1:1977, A2:1979, A3:1982

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 1: Algemene eisen

60335-1/A2:1988

IEC 335-1:1976/A4:1984

Met wijzigingen

60335-1/A5:1989

IEC 335-1:1976/A5:1986

Met wijzigingen

60335-1/A6:1989

IEC 335-1:1976/A6:1988

Met wijzigingen

60335-1/A51:1991

60335-1/A52:1992

60335-1/A53:1992

60335-1/A54:1992

60335-1/A55:1993

60335-2-2:1988

IEC 335-2-2:1983

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor stofzuigers en waterzuigers

60335-2-2/A2:1990

IEC 335-2-2:1983/A1:1987 + A2:1989

Met wijzigingen

60335-2-2/A52:1991

60335-2-3:1990

IEC 335-2-3:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor strijkijzers

60335-2-3/A1:1992

IEC 335-2-3:1986/A1:1989

60335-2-3/A52:1992

60335-2-4:1989

IEC 335-2-4:1984 + A1:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor centrifuges

60335-2-4/A2:1992

IEC 335-2-4:1984/A2:1989

Met wijzigingen

60335-2-4/A51:1991

60335-2-5:1989

IEC 335-2-5:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor afwasmachines

60335-2-5/A1:1990

IEC 335-2-5:1984/A1:1988

Met wijzigingen

60335-2-5/A2:1992

IEC 335-2-5:1984/A2:1989

60335-2-5/A3:1992

IEC 335-2-5:1984/A3:1990

Met wijzigingen

60335-2-6:1990

IEC 335-2-6:1986 + A1:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor fornuizen, komfors, ovens en soortgelijke toestellen voor huishoudelijk gebruik

60335-2-6/A2:1992

IEC 335-2-5:1986/A2:1992

Met wijzigingen

60335-2-6/A51:1993

60335-2-7:1990

IEC 335-2-7:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor wasmachines

60335-2-7/A1:1990

IEC 335-2-7:1984/A1:1988

Met wijzigingen

60335-2-7/A2:1992

IEC 335-2-7:1984/A2:1991

met wijzigingen

60335-2-7/A51:1992

60335-2-8:1990

IEC 335-2-8:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen

60335-2-9:1990

IEC 335-2-9:1986

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor broodroosters, grills, wafelijzers en soortgelijke toestellen

60335-2-9/A2:1992

IEC 335-2-9:1986/A1:1990 - A2:1990

Met wijzigingen

60335-2-9/A51:1991

60335-2-10:1990

IEC 335-2-10:1987

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor vloerbehandelingstoestellen en schrobtoestellen

60335-2-10/A1:1992

IEC 335-2-10:1987/A1:1991

60335-2-11:1989

IEC 335-2-11:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor trommeldrogers

60335-2-11/A1:1990

IEC 335-2-11:1984/A1:1989

60335-2-11/A2:1992

IEC 335-2-11:1984/A2:1992

Met wijzigingen

60335-2-12:1990

IEC 335-2-12:1987

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor réchauds en soortgelijke toestellen

60335-2-13:1990

IEC 335-2-13:1987

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor braadpannen, frituurpannen en soortgelijke toestellen

60335-2-13/A1:1992

IEC 335-2-13:1987/A1:1990

60335-2-14:1988

IEC 335-2-14:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische keukenmachines

60335-2-14/A1:1990

IEC 335-2-14:1984/A1:1989

Met wijzigingen

60335-2-14/A51:1991

60335-2-14/A52:1992

60335-2-15:1990

IEC 335-2-15:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen voor verwarming van vloeistoffen

60335-2-15/A1:1991

IEC 335-2-15:1986/A1:1991

Met wijzigingen

60335-2-15/A52:1992

60335-2-15/A2:1992

IEC 335-2-15:1986/A2:1990

Met wijzigingen

60335-2-19:1989

IEC 335-2-19:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen met batterijvoeding en het samenstel van oplaadinrichting en batterij

60335-2-20:1989

IEC 335-2-20:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor tandenborstels met batterijvoeding en het samenstel van oplaadinrichting en batterij

60335-2-23:1990

IEC 335-2-23:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen voor huid- en haarverzorging

60335-2-23/A1:1992

IEC 335-2-23:1986/A1:1990

60335-2-23/A51:1992

60335-2-24:1989

IEC 335-2-24:1984 + A1:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor koelkasten en diepvriezers

60335-2-25:1990

IEC 335-2-25:1988 + A1:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor microgolfovens

60335-2-25/A2:1992

IEC 335-2-25:1988/A2

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor microgolfkooktoestellen

60335-2-25/A51:1992

60335-2-26:1990

IEC 335-2-26:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor klokken

60 335-2-27:1992

IEC 335-2-27:1987 + A1:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor UV- en IR-bestralingstoestellen voor huishoudelijk gebruik

60 335-2-27/A2:1992

IEC 335-2-27:1987/A2:1991

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor UV- en IR-bestralingstoestellen voor huishoudelijk gebruik

60335-2-28:1990

IEC 335-2-28:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor naaimachines

60335-2-29:1991

IEC 335-2-29:1987 + A1:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor acculaders

60335-2-31:1990

IEC 335-2-31:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor afzuigkappen

60335-2-31/A1:1991

IEC 335-2-31:1988/A1:1990

60335-2-32:1990

IEC 335-2-32:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor massagetoestellen

60335-2-33:1990

IEC 335-2-33:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor koffiemolens

60335-2-36:1989

IEC 335-2-36:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor fornuizen, ovens en kookelementen voor bedrijfsgebruik

60335-2-36/A1:1992

IEC 335-2-36:1986/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-36/A51:1991

60335-2-37:1989

IEC 335-2-37:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische frituurpannen voor bedrijfsgebruik

60335-2-37/A1:1992

IEC 335-2-37:1986/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-37/A51:1992

60335-2-38:1989

IEC 335-2-38:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor bak- en grillplaten voor bedrijfsgebruik

60335-2-38/A1:1992

IEC 335-2-38:1986 ed 2/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-38/A51:1992

60335-2-39:1989

IEC 335-2-39:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor kookpannen voor bedrijfsgebruik

60335-2-39/A1:1992

IEC 335-2-39:1986/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-39/A51:1991

60335-2-41:1990

IEC 335-2-41:1984

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische pompen voor vloeistoffen met een temperatuur van ten hoogste 35°C

60335-2-41/A51:1991

60335-2-42:1989

IEC 335-2-42:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrisch aangedreven hete-luchtovens voor bedrijfsgebruik

60335-2-42/A1:1992

IEC 335-2-42:1987/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-43:1989

IEC 335-2-43:1984

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor kledingdrogers en handdoekdrogers

60335-2-43/A1:1990

IEC 335-2-43:1984

Met wijzigingen

60335-2-43/A51:1992

60335-2-44:1991

IEC 335-2-44:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor strijkmachines en persen

60335-2-45:1990

IEC 335-2-45:1986

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor draagbaar gereedschappen voorzien van verwarmingselementen

60335-2-45/A1:1992

IEC 335-2-45:1984/A1:1990

60335-2-46:1989

IEC 335-2-46:1986

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor stoomkookpannen voor bedrijfsgebruik

60335-2-46/A1:1992

IEC 335-2-46:1986/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-47:1990

IEC 335-2-47:1987

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor kookpannen voor bedrijfsgebruik

60335-2-47/A1:1992

IEC 335-2-47:1987/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-47/A51:1991

60335-2-47/A52:1992

60335-2-48:1990

IEC 335-2-48:1988

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik

60335-2-48/A1:1992

IEC 335-2-48:1988/A1:1990

Met wijzigingen

60335-2-49:1990

IEC 335-2-49:1988

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor warmhoudkasten voor bedrijfsgebruik

60335-2-49/A1:1992

IEC 335-2-49:1988/A1:1988

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor warmhoudkasten voor bedrijfsgebruik

60335-2-50:1991

IEC 335-2-50:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor bains-mariepannen voor bedrijfsgebruik

60335-2-50/A1:1992

IEC 335-2-50:1989/A1:1990

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische bains-mariepannen voor bedrijfsgebruik

60335-2-51:1991

IEC 335-2-51:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor vaste circulatiepompen voor verwarmings- en waterinstallaties

60335-2-52:1991

IEC 335-2-52:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor toestellen voor mondhygiëne aangesloten op het net via een veiligheidstransformator

60335-2-53:1991

IEC 335-2-53:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor sauna verwarmingstoestellen

60335-2-54:1991

IEC 335-2-54:1988

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor reinigingstoestellen voor algemeen gebruik

60335-2-55:1993

IEC 335-2-55:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische toestellen voor toepassing bij aquaria en tuinvijvers

60335-2-56:1991

IEC 335-2-56:1990

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor projectoren en soortgelijke toestellen

60335-2-57:1992

IEC 335-2-57:1989

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor toestellen met ingebouwde motorcompressor voor het bereiden van consumptie-ijs

60335-2-58:1993

IEC 335-2-58:1990

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor afwasmachines voor bedrijfsgebruik

60335-2-62:1992

IEC 335-2-62:1992

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere bepalingen voor elektrische spoelbakken voor bedrijfsgebruik

60335-2-63:1993

IEC 335-2-63:1990

Met wijzigingen

Veiligheid van huishoudelijk en soortgelijke elektrische toestellen

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische waterboilers en vloeistofverwarmers voor bedrijfsgebruik

60357:1988

IEC 357:1982

+ A1:1984

Met wijzigingen

Halogeengloeilampen (anders dan voertuigen)

60357/A4:1991

IEC 357:1982/A2:1985 + -/A3:1987 + -/A4:1989

Met wijzigingen

Halogeengloeilampen (anders dan voertuigen)

60360:1989

IEC 360:1987

Methode voor het meten van de temperatuurstijging van lampvoeten

60400:1992

IEC 400:1991

Met wijzigingen

Lamphouders voor buisvormige fluorescentielampen en starterhouders

60432:1988

IEC 432:1984

Gloeilampen met wolfraamdraad voor huishoudelijke en soortgelijke algemene verlichtingsdoeleinden-

Veiligheidsbepalingen en keuring

60432/A1:1989

A1:1985 + A2:1987 to

IEC 432:1984

60439-1:1990

IEC 439-1:1985

met wijzigingen

Laagspannings schakel- en verdeelinrichtingen

deel 1: eisen voor samenstellingen met gehele of gedeeltelijke type goedkeuring

60439-2:1993

IEC 439-2:1987

met wijzigingen

Laagspannings schakel- en verdeelinrichtingen

deel 2: Bijzondere eisen voor railkokersystemen

60439-3:1991

IEC 439-3:1990

met wijzigingen

Laagspannings schakel- en verdeelinrichtingen

deel 3: Bijzondere eisen voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen voor gebruik in ruimtes toegankelijk voor ondeskundig personeel. Verdeelborden

60439-4:1991

IEC 439-4:1990

Laagspannings schakel- en verdeelinrichtingen

deel 4: Bijzondere eisen voor bouwkasten

60529:1991

IEC 529:1989

Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering)

60570:1989

IEC 570:1985

Met wijzigingen

Elektrische lichtrailsystemen

60598-1:1989

IEC 598-1:1986

+ A1:1988

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 1: Algemene eisen en proeven (herdruk 1989)

60598-2-1:1989

IEC 598-2-1:1979

+ A1:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie een: Vaste armaturen voor algemene toepassingen

60598-2-2:1989

IEC 598-2-2:1979

+ A1:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie twee: Inbouwarmaturen

60598-2-3:1989

IEC 598-2-3:1979

+ A1:1983 + A2:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie drie: Armaturen voor straatverlichting

60598-2-4:1989

IEC 598-2-4:1979

+ A1:1987 + A2:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie vier: Verplaatsbare armaturen voor algemeen gebruik

60598-2-5:1989

IEC 598-2-5:1979

+ A1:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie vijf: Slaglichten (floodlights)

60598-2-6:1989

IEC 598-2-6:1979

+ A1:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie zes: Armaturen met ingebouwde transformator voor gloeilampen

60598-2-6/A2:1991

IEC 598-2-6:1979/A2:1990

60598-2-7:1989

IEC 598-2-7:1982

+ A1:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie zeven: Verplaatsbare tuinarmaturen

60598-2-8:1989

IEC 598-2-8:1981

+ A1:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie acht: Looplampen

60598-2-9:1989

IEC 598-2-9:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie negen: Foto- en filmarmaturen (niet professioneel)

60598-2-10:1989

IEC 598-2-10:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie tien:

Verplaatsbare armaturen in een voor kinderen aantrekkelijke vorm

60598-2-10/A1:1991

IEC 598-2-10:1987/A1:1990

60598-2-17:1989

IEC 598-2-17:1984

+ A1:1987

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie zeventien:

Armaturen voor toneelverlichting en voor televisie- en filmstudio's (voor binnen en buiten)

60598-2-17/A2:1991

IEC 598-2-17:1984/A2:1990

60598-2-18:1989

IEC 598-2-18:1984

+ A1:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie achtien:

Armaturen voor zwembassins en soortgelijke toepassingen

60598-2-18/A2:1991

IEC 598-2-18:1984/A2:1990

60598-2-19:1989

IEC 598-2-19:1981

+ A1:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie negentien: Luchtbehandelingsarmaturen (veiligheidseisen)

60598-2-20:1991

IEC 598-2-20:1982 + A1:1987

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie twintig: Verlichtingsgarnituren

60598-2-20/A11:1992

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie twintig:

Verlichtingsgarnituren

60598-2-22:1990

IEC 598-2-22:1990

Met wijzigingen

Verlichtingsarmaturen

Deel 2: Bijzondere eisen

sectie tweeëntwintig: Verlichtingsarmaturen voor noodverlichting

60662:1993

IEC 662:1980

+ A1:1986 + A2:1987 + A3:1990

Met wijzigingen

Hogedruk natriumlampen

60691:1987

IEC 691:1980

Met wijzigingen

Eisen en toepassingsaanwijzigingen voor smeltpatronen

60730-1:1991

IEC 730-1:1986

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 1: Algemene eisen

60730-1/A1:1991

IEC 730-1:1986

Met wijzigingen

60730-1/A11:1991

60730-1/A12:1993

60730-2-1:1991

IEC 730-2-1:1989

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars voor huishoudelijke toestellen

60730-2-1/A11:1992

IEC 730-2-1:1989

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische regelaars voor huishoudelijke toestellen

60730-2-2:1991

IEC 730-2-2:1990

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 2: Bijzondere eisen voor thermische motorbeveiligers

60730-2-3:1992

IEC 730-2-3:1990

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 2: Bijzondere eisen voor thermische protectors voor voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen

60730-2-5:1991

IEC 730-2-5:1990

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 2: Bijzondere eisen voor elektrische branderautomaten

60730-2-7:1991

IEC 730-2-7 (1990) ed 1

Met wijzigingen

Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

Deel 2: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars

60742:1989

IEC 742:1983

Met wijzigingen

Beschermingstransformatoren en veiligheidstransformatoren

60799:1987

IEC 799:1984

Met wijzigingen

Snoerstellen

60898:1991

IEC 898:1987 + A2:1989 + A3:1990

Installatieautomaten voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

60898/A1:1991

IEC 898:1987/A1:1989

Installatieautomaten voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik

60901:1990

IEC 901:1987

Fluorescentielampen met enkelvoudige lampvoet.

Veiligheidseisen en gebruikseigenschappen

60901/A1:1990

IEC 901:1987 + A1:1989

60920:1991

IEC 920:1990

Voorschakelapparaten voor buisvormige fluorescentielampen.

Algemene en veiligheidseisen

60922:1991

IEC 922:1989

Voorschakelapparatuur voor ontladingslampen (m.u.v. buisvormige fluorescentielampen) – Algemene en veiligheidseisen

60922/A1:1992

IEC 922:1989/A1:1990

Voorschakelapparatuur voor ontladingslampen (m.u.v. buisvormige fluorescentielampen) – Algemene en veiligheidseisen

60924:1991

IEC 924:1990

Elektronische voorschakelapparaten met gelijkstroomvoeding voor buisvormige fluorescentielampen.

Algemene en veiligheidseisen

60926:1990

IEC 926:1990

Met wijzigingen

Startapparaten (uitgezonderd glimlichtstarters);

algemene en veiligheidseisen

60928:1991

IEC 928:1990

Elektronische voorschakelapparater met wisselspanningvoeding voor buisvormige fluorescentielampen.

Algemene en veiligheidseisen

60934:1990

IEC 934:1988

Toestelbeveiligingsschakelaars

60934/A1:1992

IEC 934:1988/A1:1990

Toestelbeveiligingsschakelaars

60947-1:1991

IEC 947-1:1988

Met wijzigingen

Laagspanningsschakelaars

Deel 1: Algemene eisen

60947-2:1991

IEC 947-2:1989

Laagspanningsschakelaars

Deel 2: Vermogensschakelaars

60 947-2/A1

IEC 947-2:1989/A1:1992

60947-3:1992

IEC 947-3:1990

Laagspanningsschakelaars

Deel 3: Schakelaars, scheiders, kombinaties schakelaars/scheiders

60947-4-1:1992

IEC 947-4-1:1990

Laagspanningsschakelaars

Deel 4: Schakelaars en -aanloopsystemen

Sectie een – Elektromagnetische schakelaars en -aanloopsystemen

60947-5-1:1991

IEC 947-5-1:1990

Laagspanningsschakelaars

Deel 5: Stuurstroombediening

Sectie een – Elektromechanische bediening

60947-6-1:1991

IEC 947-6-1:1989

Laagspanningsschakelaars

Deel 6: Meervoudige functieschakelaars

Sectie een – Automatische netomschakelaars

60 947-6-2:1993

IEC 947-6-2:1992

Laagspanningsschakelaars

Deel 6: Meervoudige functieschakelaars

Sectie twee – Afstandsbedieningsschakelaars met stuur- en beveiligingsfuncties

60947-7-1:1991

IEC 947-7-1:1989

Laagspanningsschakelaars

Deel 7: Onderdelen

Sectie een – Aansluitklemmen voor koperen geleiders

60950:1992

IEC 950:1991

Met wijzigingen

Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek, met inbegrip van elektrische kantoormachines

60950/A1:1993

IEC 950:1991/A1:1992

60974-1:1990

IEC 974-1:1989

Veiligheidseisen voor uitrusting voor booglassen

Deel 1: Lastoestellen

60967:1990

IEC 967:1988

Met wijzigingen

Veiligheidseisen voor elektrische dekens, kussens en vergelijkbare buigzame

verwarmingstoestellen voor huishoudelijk gebruik

60967/A1:1993

IEC 967:1988/A1:1991

Met wijzigingen

60968:1990

IEC 968:1988

Met wijzigingen

Lampen met geïntegreerd voorschakelapparaat voor algemene

verlichtingsdoeleinden – Veiligheidseisen

60968/A1:1993

IEC 968:1988/A1:1991

60974-1:1990

IEC 974-1:1989

Met wijzigingen

Veiligheidseisen voor uitrusting voor booglassen

Deel 1: Lastoestellen

61046:1992

IEC 1046:1991

Elektronische spanningsregelaars met gelijkspannings- of wisselspanningsvoeding voor gloeilampen – Algemene en veiligheidseisen

61 046/A1:1992

IEC 1046:1991/A1:1991

61048:1992

IEC 1048:1991

Met wijzigingen

Condensatoren voor gebruik in schakelingen met buisvormige fluorescentie- en andere ontladingslampen – Algemene en veiligheidseisen

61050:1992

IEC 1050:1991

Met wijzigingen

Transformatoren voor buisvormige gasontladingslampen met een nullastspanning van meer dan 1000 V (Neontransformatoren)

Algemene en veiligheidseisen

61058-1:1992

IEC 1058-1:1990

Toestelschakelaars

Deel 1: Algemene eisen

61058-2-1:1993

IEC 1058-2-1:1992

Toestelschakelaars

Deel 2-1: Bijzondere eisen voor snoerschakelaars

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-07-2016]

Tabel I

Nummer en jaar van de totstandkoming van de norm

Citeertitel

NEN 1020:1987

Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk en algemeen gebruik

NEN 1020:1987/A1:1998

 

NEN 1020:1987/A2:2004

 

NEN 2231:1973

Montageplaten van isolatiemateriaal voor elektrische installaties

   

NEN 3113:1974

Lasdozen, langwerpige trekdozen en montagedozen voor elektrische installaties

NEN 3113:1974/A1:1990

 

NEN 3174:1968

Voorschriften voor schuifbuis van hard polyvinylchloride (hard PVC) voor elektrische installaties

NEN 3241:1971

Voorschriften voor D-Smeltveiligheden voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik

NEN 3241:1971/A1:1974

 

NEN 3530:1970

Flexibele niet-metalen buis voor elektrische installaties

   

NEN-EN 50075:1998

Contactstoppen voor huishoudelijk en dergelijk algemeen gebruik – Platte niet-demonteerbare contactstoppen 2,5 A 250 V met snoer voor toestellen van klasse II

IEC 60384-14:1993

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur – Deel 14: Groepsspecificatie voor vaste condensatoren voor radiostoringsonderdrukking. Selectie van beproevingsmethoden en algemene keuringseisen

IEC 60384-14:1993/A1:1995

 

NEN 15013-2:1971

Leidingen met aderisolatie van polyvinylchloride voor vaste aanleg

NEN 15013-2:1971/A1:1981

 

IEC 61008-2-2:1990

Aardlekschakelaars zonder ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik Toepasbaarheid van de algemene eisen op aardlekschakelaars, waarvan de werking afhankelijk is van de netspanning

Naar boven