Opheffing van het Gemeenschappelijk Adviesorgaan Detailhandelsonderwijs (GADO)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 03-09-1992 t/m 30-12-2004

Opheffing van het Gemeenschappelijk Adviesorgaan Detailhandelsonderwijs (GADO)

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen en de minister van economische zaken,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De Gemeenschappelijke Adviescommissie Detailhandelsonderwijs (GADO), ingesteld bij beschikking van de minister van onderwijs en wetenschappen en de staatssecretaris van economische zaken van 15 juni 1982, kenmerk VO/LMB/MBO/3-417.209 wordt opgeheven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze ministeriële regeling zal worden gepubliceerd in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze publikatie zal melding worden gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze ministeriële regeling treedt in werking op de dag na plaatsing in het publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

drs. J. Wallage

dr. J.E. Andriessen

Naar boven