Opheffing van het Gemeenschappelijk Adviesorgaan Detailhandelsonderwijs (GADO)

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 03-09-1992 t/m 30-12-2004

Opheffing van het Gemeenschappelijk Adviesorgaan Detailhandelsonderwijs (GADO)

De staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen en de minister van economische zaken,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

De Gemeenschappelijke Adviescommissie Detailhandelsonderwijs (GADO), ingesteld bij beschikking van de minister van onderwijs en wetenschappen en de staatssecretaris van economische zaken van 15 juni 1982, kenmerk VO/LMB/MBO/3-417.209 wordt opgeheven.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze ministeriële regeling zal worden gepubliceerd in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Van deze publikatie zal melding worden gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze ministeriële regeling treedt in werking op de dag na plaatsing in het publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

drs. J. Wallage

dr. J.E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina