Wijziging examenprogramma m.d.g.o.-AG

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-09-1992.
Geldend van 04-09-1992 t/m 30-12-2004

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 04-09-1992

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wijziging examenprogramma m.d.g.o.-AG
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-09-1992)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
31-12-2004 Intrekking-regeling 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247 WJZ/2004/57142(8153) 16-12-2004 Stcrt. 2004, 247
04-09-1992 Nieuwe-regeling 10-07-1992 Uitleg. 1992, 18 BVE/BI-92044782 10-07-1992 Uitleg. 1992, 18 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Bij Uitleg 1992/18 is in artikel 3 een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.1)

Annuleren

Naar boven