Wijziging examenprogramma m.d.g.o.-AG

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 04-09-1992 t/m 30-12-2004

Wijziging examenprogramma m.d.g.o.-AG

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel II, onderdeel M, derde lid, van de wet van 23 mei 1990 (Stb. 266);

De Onderwijsraad gehoord (advies van 24 januari 1992, kenmerk OR 91000434/2B S);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In afwijking van de volgende onderdelen van de bijlage bij de ingevolge artikel II, onder M, eerste lid, van de Wet van 23 mei 1990 van toepassing gebleven Examenregeling m.d.g.o. (gepubliceerd in Uitleg OenW-Regelingen nr. 23 van 4 oktober 1989, gewijzigd bij regeling van 30 april 1991, kenmerk VO/BVE/BO/O-91025933, Uitleg OenW-Regelingen nr. 14 van 5 juni 1991) gelden de volgende voorschriften:

  • a. Het examenprogramma m.d.g.o.-AG/DA: het examenprogramma voor het examenonderdeel natuur- en scheikunde wordt aangevuld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

  • b. Het examenprogramma m.d.g.o.-AG/AA: het examenprogramma voor de examenonderdelen omgangskunde, natuur- en scheikunde, recepteren geïntegreerd, dispenseren geïntegreerd en farmaceutische kennis wordt verstaan overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.

  • c. De bijlagen bij het examenprogramma m.d.g.o.-AG/AA: de bijlagen worden aangevuld overeenkomstig bijlage 3 bij deze regeling.

  • d. Het examenprogramma m.d.g.o.-AG/AA: het examenprogramma voor de examenonderdelen farmaceutische kennis en dispenseren geïntegreerd wordt verstaan overeenkomstig bijlage 4 bij deze regeling.

  • e. De bijlagen bij het examenprogramma m.d.g.o.-AG/AA: de bijlagen worden verstaan overeenkomstig bijlage 5 bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Deze regeling wordt bekendgemaakt in het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

  • 2 De bij deze regeling behorende bijlagen worden bekendgemaakt door ter inzagelegging bij de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen te Zoetermeer.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het officiële publikatieblad van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en is voor het eerst van toepassing voor de examens die worden afgenomen in het examenjaar 1992–1993 voor zo ver het betreft artikel 1, onderdelen a, b en c, en voor de examens die worden afgenomen in het examenjaar 1993–1994 voor zo ver het betreft artikel 1, onderdelen d en e.

Naar boven